Välkommen                till             LaMaisonDuDesign
Stockholm
 
 

är en avdelning inom LaMaisonDuDesign Stockholm som ingår i DESIGN DISTRIBUTION AB. Företaget startade sin verksamhet 1980, för 39 år sedan.                  


På elftehuset.se tillhandahåller vi få utvalda produkter. Somliga är Collector’s och finns endast i

något eller några få exemplar. Adressen för dig som inte vill ha det som alla andra.

Bilderna som visas avser modell, inte alltid utförandet på produkten som erbjuds. Läs texten.

Produkterna säljes fritt vår utställning. Emballage och leverans tillkommer.


Varmt välkommen

info@designdistribution.se

Besöksadress: Riddargatan 29, Stockholm 11457

OBS: besök endast enligt överenskommelse
www.lamaisondudesign.se

www.designdistribution.se 

elftehuset.se

Jean-Jacques, kreatör, grundare & VD